معرفی نرم افزارها و ابزارهای مورد نیاز برای تولید محتوای الکترونیکی

راهنمای تولید محتوای الکترونیکی با ispring

راهنمای تولید محتوای الکترونیکی با camtasia

راهنمای ضبط صفحه نمایش با oCam

 

راهنمای ویرایش ویدئو با Adobe Premiere

راهنمای فشرده سازی ویدئو با HandBrake