معرفی ماژول های سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

 

معرفی ماژول کلاس مجازی (برخط)

معرفی ماژول آزمون

معرفی ماژول نمره و اجزاء نمره

معرفی ماژول تمرین

معرفی ماژول پیوست

معرفی ماژول محتوای تکمیلی

معرفی ماژول تالار گفتگو

معرفی ماژول مخزن سوالات

معرفی ماژول اخبار

راهنمای ذخیره آفلاین فایل های ضبط شده کلاس برخط

راهنمای تغییر رمز عبور